Energia / equips sostenibles

Els equips sostenibles i la generació o emmagatzemament d’energia són els elements necessris que permeten en matèria d’energia verda(*), mobilitat, residus i aigua, assolir la reducció de gasos d’efecte hivernacle passen per: 

  • Aconseguir una reducció d’emissions.
  • Aconseguir producir energía amb renovables
  • Millorar la gestió de residus i de l’aigua

(*)Energia verda és tota aquella energia que prové de fonts renovables tals com el sol, el vent, l’escalfor de la terra, les onades… Alhora també es garanteix que la tecnologia emprada en la seva obtenció en les plaques solars, els generadors eòlics, les centrals d’aprofitament geotèrmic o hidràulic; no genera ni residus ni emissions, o com a molt un mínim; fent que el seu impacte sobre el medi ambient i la salut sigui molt reduït.

 

En els següents enllaços podreu trobar: 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search