Pintures ecològiques

Pintura tant per a interiors com per a exteriors.

Propietats
– Aplicable sobre paper pintat, paper de fibra grosa, plaques de construcció lleugeres, argila,  revocs, mahons i bases similars.

Aventatges i beneficis de les pintures Keim

La inigualable durabilitat dels revestiments de silicat KEIM és deguda a la unió entre la pintura mineral i el substrat sobre el que s’aplica. Un víncle sòlid que és extremadament fort i registent. No tant sols entre els extensors i els pigments, sino també entre la pintura i el revestimient de substrat. La llarga vida de las pintures KEIM de silicat s’aplica a totes les seves generacions. El procès de selecció de les materies primes sustenten la qualitat única de KEIM i les seves pintures de silicat: la combinació ideal del silicat de potàsi líquid com aglutinant, minerals d’origen natural i extensors de pigments colorants inorgànics garantitzen la màxima registència al desgast i una durabilitat insuperable. En la construcció d’obres noves, utilitzar algún mètode de recubriment KEIM proporciona solucions especialment econòmiques alhora que duradores.

La tendència a la brutícia en les parets pintades es troba influida, a més de per la humitat, per la càrrega estàtica dels termoplàstics de l’aglutinant. Els aglutinants de resina sintètica es carreguen electrostàticament degut a la fricció del vent i atrauen partícules de brutícia desde l’aire. A temperatures més elevades, aquests aglutinants, també, exhibeixen un comportament termoplàstic, creant les condicions ideals per a les partícules de brutícia enganxades a la superfície atraure un major nombre de partícules a la superfície. Els productes considerats com la garantía per a netejar les parets exteriors, han demostrat a la pràctica no ser tan “màgics”.
Les pintures minerals poseixen un aglutinant antiestàtic i no termoplàstic. A llarg plaç les pintures naturals de silicat es mantenen més netes que les altres.

Fins i tot quan son exposades a la flama d’un bufador, les pintures KEIM de silicat no calen foc, a diferència d’altres pintures que cremen i emeten gasos nocius. Si hi ha un incendi, això garantitza la màxima seguretat i evita qualsevol gas tòxic produït per la pintura.
Les pintures de silicat són encara les úniques pintures utilizades en molts espais públics com, per exemple en les estacions de metro, túnels, aeroports, escoles o salas de cine.

L’estabilitat del color de les pintures exteriors es veu influïda per la naturalesa dels pigments i els aglutinants. La llum ultravioleta modifica l’absència de pigments en les pintures orgàniques. Apart d’utilitzar exclusivament pigments d’alta qualitat, la UV i la registència “temps solidesa” de l’aglutinant també desenvolupen un paper important en l’estabilitat de color.
La llum ultravioleta i l’exposició a l’erosió, tard o d’hora, donen lloc a la degradació dels aglutinants orgànics. Els pigments orgànics mitjançant la repetida incidència dels rajos de llum, es van degradant de forma contínua i cada vegada el material queda més exposat als rajos ultravioletes. Això, a més, accelera el canvi de color dels pigments orgànics.
Aglutinants minerals com el potasi o el silicat ofereixen major registència UV de tots els aglutinants i per altra banda son absolutament registents als canvis climàtics.
Aquesta impressionant propietat es demostra en el mural original Keim que datan del seglo XIX, per exemple en L’Ajuntament de Schwyz o al Stein am Rhein.

Un recubriment amb brillo també es veu influït per l’aglutinant. Dispersions, com resines sintèticas o resines de silicona formen una pel·lícula en torn als colorants i pigments a fi de modificar el color original. En contrast, el aglutinant de les pinturas minerals permet que la llum atravessi sense trabes i afectar als pigments. Això dóna lloc a la fascinant i vibrant lluminositat dels productes KEIM. La superfície mate natural per altra banda crea una elegant i agradable impressió visual.

ecologia_pintura_2_13

La composició mineral de les pintures de silicat KEIM tenen enormes ventatges ambientals. Utilitzar l’aigua de vidre com el aglutinant fa possible realitzar els productes completament sense disolvents, plastificants i conservants. Durant tot el seu cicle de vida, desde l’extracció de la materia prima a la producció, processament i disposició final, les pintures KEIM de silicat tenen un excel·lent perfil ambiental. En poques paraules, les pinturas KEIM són productes totalment segurs per al medi ambient i fomenten una vida sana.

El component més important i determinant en la qualitat d’una pintura ecològica, és el lligant o aglutinant. Aglutina els diferents ingredients entre sí i assegura l’adherència de la pintura al soport.

Els lligants poden ser inorgànics (minerals) en pintures ecològiques naturals ( com le pintures KEIM ) i orgànics (plàstics i/o lligants de resines sintètiques afegits a silicats, quarç i potassa) en les no ecològiques.
La pintura de sol-silicat compleix amb els requisits de la norma DIN 18363 per a pintures de dispersió de silicat.

recurs_silicat_pintura_14

Materies primes naturals en les que es basen les pintures de silicat.

 

La pintura amb el lligant sol-silicat és una combinació estabilitzada de sol de silici i silicat potàsic, que reacciona químicament amb amb els soports minerals.

Els lligants inorgànics s’obtenen a partir de materies primes minerals. El lligant mineral més durader en pintures és el silicat potàsic.

lligants_inorganics

Mostra de com penetra a l’interior de la superfície pintada, com d’adhereixen les pinturas de silicat.

Els lligants minerals o inorgànics reaccionen químicament amb el soport. El principi de la tècnica de silicat es basa en el procès de silicatització del lligant amb el soport – un procès en el que el lligant de silicat potàsic reacciona químicament amb el soport mineral. Així, es crea una unió firme i insoluble entre la pintura natural i el seu substracte (revoc, pedra natural, formigó, etc.). El tall en secció mostra aquest procés de petrificació amb KEIM Fixativ (silicat potàsic líquid) colorejat. Aquesta unió química és un dels aspectes decisius per a la durabilitat inigualada de la pintura natural de silicat KEIM

Els lligants orgànics, com resines sintètiques en dispersió o emulsions siliconades, es basen en la química d’hidrocarburs (petroquímica), que coneixem tambié del sector dels adhesius. La seva adherencia tant sols es produeix mitjançant adhesió física.

Les pintures de silicat són d’extremadament alta permeabilitat a l’aigua, essent aquest el resultat de la seva estructura específica.

L’elevada permeabilitat de vapor d’aigua de les pintures de silicat  asegura que la humitat present en l’estructura, rápidament serà alliberada a l’exterior.  Molt aventatjos, degut a  que l’humitat no s’acumula i impedeix causar danys.

Des del punt de vista de la construcció, la correcta permeabilitat d’un revestiment en les parets exteriors és el criteri més important per assegurar un equilibrat balanç d’humitat. En combinació amb una baixa absorció d’aigua consegueix la protecció ideal de l’aigua, de les gelades, dels danys d’algues i de fongs en creixement.

La condensació dels revestimients de les parets exteriors és també un factor crucial que determina la brutícia i envelliment d’una pintura. En aquest cas també, gracies a les característiques dels seus aglutinants, els revestimients de silicat ofereixen els millors resultats amb poca formació de condensat d’humitat i, sobre tot, el secat ràpid, típic dels silicats. El risc de creixement d’algues en les pintures de silicat és, doncs, molt reduit, sense ésser necessaria cap addicció d’una substància altament tòxica, fungicides, o biocides.

Gran durabilitat i registència al desgast dels productes KEIM i alhora productes amb unes immillorables ventatges econòmiques. El manteniment d’estructures renovades amb productes KEIM és clarament inferior a lo habitual. La renovació a més llarg plaç degut a intervals de llarga duració, nets i amb un color estable.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search