fibres naturals
fibres naturals

fibres naturals

paviments naturals

il·luminació sostenible
il·luminació sostenible

llum natural

Energia / equips
Energia / equips

Energia / equips

aislamiento
aislamiento

aïllament natural

pintura
pintura

pintura ecològica i natural

mobles
mobles

mobles naturals

 

Els productes de construcció sostenible que trobareu a la web de Bioconstrumat disposen entre altres dels segells de les declaracions ambientals de producte (DAPc). Aquest segell i d’altres dels que disposen, donen una informació fiable dels impactes ambientals dels productes de decoració i construcció sostenibles.

BioconstrumatMon
etiqueta ecologica

Sostenible vol dir corresponsable, que satisfà les necessitats actuals, tenint en compte quines són les opcions més viables i equitatives ecològicament, socialment i econòmicament, per tal de no posar en perill la capacitat de generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.

sostenible
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search