Enerxía / equipos

Equipos de enerxía sostible
O equipo ea xeración de enerxía sostible e de almacenamento son os elementos que permiten necessris en enerxía verde (*), a mobilidade, residuos e de auga, para acadar a redución de gases de efecto invernadoiro pasan por:
   • Para conseguir unha redución das emisións.
   • Asegúrese de producir enerxía renovable
   • Mellorar a xestión de residuos e auga

(*) A enerxía verde é toda esa enerxía a partir de fontes renovables, como sol, vento, calor da terra, ondas … á vez tamén asegura que a tecnoloxía utilizada para a obtención dos paneis solares, os a enerxía eólica, a utilización de enerxía xeotérmica ou hidráulica; que non xera residuos ou emisións, ou polo menos; facendo o seu impacto sobre o medio ambiente ea saúde é moi baixo.

 

Nos links abaixo vai atopar:
   • fichas para cargar coche eléctrico
   • baterías para almacenar enerxía en vivendas e edificios
   • biofiltros para reutilizar a auga de choiva
   • elementos de automatización
   • A enerxía eólica
   • Enerxía Solar
   • baixo consumo

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search