Aïllament

L’aïllament sostenible manté als edificis amb una temperatura confortable i al mateix temps redueix la demanda energètica, estalviant energia.

Els avantatges d’utilitzar un aïllament sostenible, com l’aïllament natural per construcció i material natural de la llana d’ovella per a l’aïllament en edificació, consisteixen en la diminución dels consums i les emissions globals de CO2. Simplement instal·lant sistemes d’aïllament sostenible tèrmic.

També la cel·lulosa, el cànem o el cotó són bons aïllants sostenibles.

Els principals tipus d’aïllament sostenible per a rehabilitació s’apliquen a:
Parets

  • amb Cavitats: injecció de material aïllant.
  • extradossats de placa de guix laminat amb un producte aïllant tèrmic adherit
  • d’Obra de Fàbrica Massissa: aïllament extern projectat o fixat mecànicament i protegit amb sistemes de façana ventilada o amb un arrebossat de morter.

– Cobertes:

  • Sota Coberta: aïllament entre i sobre les bigues.
  • Sobre Coberta: aïllament sobre el faldó i protegit amb el sistema de cobertura.

– Sòls:

  • aïllament rígid sota l’acabat.

Hi ha altres llocs on aplicar aïllament sostenible com tancaments (portes, entones, etc), dels quals pot trobar informació en altres apartats.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search