Biofiltres aigües pluvials

Biofiltres d’alt rendiment. Sense electricitat, sense parts mòbils.
L’aigua obtinguda pot ser reutilitzada per a reg.
Posada en marxa gairebé immediata (24 hores) després de períodes d’inactivitat. Ideals per a segons habitatges.

Els equips posseeixen la certificació EN 12566-3 de la CE i l’aprovació de l’Institut Alemany per a Tecnologia de l’Aigua (PIA GmbH).

COM FUNCIONA
La depuració més natural i sostenible
Les unitats de depuració es basen en un procés de filtració biològica a través d’un substrat específic, d’origen natural, que presenta una relació superfície vs volum extraordinàriament alta. Aquesta particularitat permet que el rendiment de les unitats sigui molt superior al d’altres sistemes percoladors existents. Són equips fàcils d’instal·lar i sense complicacions de manteniment.
El procés complet consta de dues etapes.
1 L’aigua residual a depurar entra en un tanc primari que actua com a prefiltre, en ell es produeix la decantació prèvia dels sòlids i materials gruixuts. Si hi ha una fossa sèptica i està en bones condicions pot ser usada com tanc primari. Precisament aquests equips constitueixen el complement idoni per transformar fosses sèptiques existents en veritables sistemes de depuració.
2 Ja lliure de sòlids i materials gruixuts l’aigua passa a la segona unitat, l’Biofiltre Biorock, i va filtrant a través del substrat natural disposat en capes i que serveix de llit a la colònia bacteriana que realitza la digestió aeròbica dels residus dissolts. La combinació digestió-filtració aconsegueix uns resultats òptims. El flux d’abocament final que s’obté està exempt d’olors, terbolesa i coloració.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search