Bioconstrucció

Què és la Bioconstrucció?
La Bioconstrucció és construir per a la vida. Construir preservant i vinculant (integrant) l’entorn natural o urbà (la vida) amb l’habitatge, utilitzant tant les aplicacions tecnològiques com els aspectes funcionals i estètics dels materials de construcció sostenibles, amb l’objectiu d’aconseguir hàbitats que responguin a les necessitats humanes en condicions saludables i sostenibles.

Aspectes a tenir en compte en bioconstrucció i en una edificació sostenible:

  •  Lloc o emplaçament adequat. (cal tenir en compte la salut i ecologia de l’entorn).
  •  Tipologies adaptades a la zona (integració en el paisatge i arquitectura local).
  • Orientació i aprofitament de les energies passives el sol, l’estalvi energètic i utilització d’energies renovables.
  •  Sistemes constructius.
  • Materials sostenibles, naturals, saludables i transpirables. (tenint en compte el cost energètic de l’extracció, fabricació, transport i instal · lació).
  • Utilització de barreres fòniques i materials aïllants naturals per a un correcte confort tèrmic i acústic.
  • Reciclatge i la gestió racional de l’aigua.
  • Estètica i funcionalitat interior: color, llum, espais i dimensions.
  • Minimització de la contaminació electromagnètica.
  • Baix cost econòmic i social.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search