Com fer bioconstrucció ?

Les pautes en les que es recolza l’Arquitectura que vol comprometre’s amb el Medi ambient, són el resultat de combinar:
1) L’Enginy i l’eficàcia en el disseny, que implica Reducció energètica.

confortcasasana

2) Materials de Construcció Sostenibles que siguin duradors i que necessitin un escàs manteniment, que puguin Reutil·litzar-se, Reciclar-se i/o Recuperar-se. Conceptes com Arquitectura Verda, Arquitectura Sostenible, Arquitectura Bioclimàtica, Arquitectura Ecològica, Arquitectura Passiva, Arquitectura Solar (Passiva i Activa), Edificació d’Elevada Eficiència Energètica, Urbanisme Sostenible, Ecociutats, Espais Permaculturals, Bioconstrucció, tot i que en alguns casos podrien entendre’s com a conceptes sinònims estan relacionats en major o menor mesura amb el compromís existent entre Arquitectura i Medi Ambient, i defineixen un registre molt ampli que engloba des de la preocupació per la composició dels materials, fins a projectes alternatius d’organització socioeconòmica=Respecte

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search