Casa Sana

Per tal de tenir una casa sana és necesari que  la casa estigui neta d’energia negativa. Per aconseguir netejar les energies negatives i  tenir una casa sana ho poder fer  amb:

  • L’orientació que li donen a la casa sana, per tal que disposi el màxim d’hores al dia de llum natural.
  • La ventilació adecuada permet disposar de ventilacions creuades  amb les que aconseguirem que la casa “respiri” i sigui sana.
  • La geobiologia, ens ajuda a determinar quis són els diferents elements tant naturals (corrents d’aigua subterranis que amb fregament del terra, emeten ions d’hidrogen que travessen el terra i arriben verticalment a les persones..) com artificials (camps electromagnètics, wi-fi,  llum natural-foscor) de la casa que influeixen en els nostres processos biològics (La glàndula pineal, que tenim a la base del cervell, s’encarrega de generar melatonina per dormir però queda aturada per la llum del dia, tan bon punt apareix, i també pels camps electromagnètics ) com a éssers vius i així modificar aquests elements ja sigui amb aparells, distribucions d’habitacions (posicions dels llits, cortines antiradiacions amb fils de coure i plata…) o amb alguns cosells a dur a la pràctica a les nits per a tenir una casa sana.
  • Les plantes axí com la fruita i verdura, alhora que són un element decoratiu més ens ajuden a oxigenar i filtrar substàncies contaminats de l’aire de dins la casa fent-la més sana. Els cactus situats adecuadamente en finestres també ajuden a tenir una casa més sana.  La fruita i verdura en un vol al menjador o  la cuina també contrubieixen a una casa sana.
  • La neteja i l’ordre donen bones vibracions i fa que doni un aspecte de casa sana.
  • Les atmósferes relaxants (feng-shui) mitjançant música, essencies i altres aromatitzants permeten crear ambients que aporten estat d’ànim que ajuden a disposar d’una casa sana.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search