Illamento

Illamento de edificios sustentables mantén unha temperatura confortable á vez reducir a demanda de enerxía, aforro de enerxía.

As vantaxes da utilización de illamento sostible como a la de illamento e construción de material natural de ovella natural para o illamento na construción, consisten consumo diminución e as emisións globais de CO2. A simple instalación de sistemas de illamento térmico sostible.

Tamén celulosa, cánabo ou algodón son bos illantes sostibles.

Os principais tipos de illamento para a rehabilitación sustentable aplica:
paredes

con cavidades: inxección dun material illante.
extradossats placa de xeso produtos de illamento laminado conectado
fábrica sólido: illamento exterior proxectado ou sistemas de fachada fixado mecánicamente protexidos e ventilados ou cunha morteiro de xeso.
Cobre:

Baixo tellado: illamento entre vigas e sobre.
No Deck: illamento na saia e prenda a tapa do sistema.
Piso:

illamento ríxido baixo o remate.
Hai outros lugares para aplicar esas interdições de illamento sostibles (portas, tonificado, etc), que contén información sobre outras seccións.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search