Bioconstrucción

Que é Bioconstrucción?
O Bioconstrucción está construído para a vida. Construción e conservación de conexión (integración) do contorno natural ou urbano (vida) con vivenda, utilizando ambas aplicacións tecnolóxicas como aspectos funcionais e estéticos de materiais de construción sostibles, co obxectivo de hábitats que cobren as necesidades humanas e as condicións de saúde sostibles.

Aspectos a considerar na Bioconstrucción e construción sostible:

  • Local ou lugar adecuado. (Teña presente a saúde ea ecoloxía do ambiente).
  • Tipos adaptado á área (integración na paisaxe e arquitectura local).
  • Orientación e utilización do sol enerxía pasiva, aforro de enerxía e uso de enerxía renovable.
  • Sistemas de construción.
  • Materiais sostibles, naturais, saudables e respirable. (Visto o custo de extracción de enerxía, fabricación, transporte e instalación).
  • Use barreiras naturais fônicos e materiais illantes para confort térmico e acústico axeitado.
  • Reciclaxe e xestión racional do auga.
  • interior estética e funcional: cor, luz, espazo e dimensións.
  • Minimización da contaminación electromagnética.
  • Baixo custo económico e social.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search