Bioclimatismo

Bioclimatismo ou tamén chamado solucións pasivas de arquitectura e sistemas (directrices de sensibilidade, ventilación cruzada, que alberga o clima …) a fin de obter confort durante o aforro de enerxía é a primeira e así debe ser fixado dunha soa vez proxecto de arquitectura de calquera sistema pasivo arquitectura bioclimática, un estudo da sostenibilidade enerxética pode acadar o nivel desexado bioclimática.

En segundo lugar, avaliar os sistemas Bioclimáticos patrimonio arquitectónico de ambas as enerxías renovables ea eficiencia enerxética e aforro de recursos enerxéticos e non renovables, illamento, aforrar

Podemos distinguir distintos tipos de estratexias bioclimáticas en bioclimática:

Bioclimatismo estratexias xenéricas:

  • Localización e orientación
  • Captura e protector solar
  • illamento
  • Masa e inercia térmica
  • ventilación

Bioclimatismo estratexias específicas:

  • Captura e control de luz
  • furados de protectores solares e as partes sólidas
  • colectores térmicos directa, semi-directa e indirecta (fiestras, paredes de inercia, paredes Trombe sen sensores inerciais …)
  • Captura e control de ventilación.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search