Que a bioconstrución ?

A conciencia ambiental non é unha moda pasaxeira , e afecta moitos comportamentos e hábitos das nosas vidas , e entre outros , un dos fundamentais , tales como vivenda , porque asistencia social , a paz social e mesmo a supervivencia e futuro xeracións futuras dependen das nosas accións no presente. Non pode ser un edificio verde e bio se non é tido en conta todos os aspectos anomenants enriba para gozar dunha vivenda sostible .

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search